Sanoma en A B T

  • Custom Publishing is een aparte divisie van Sanoma Uitgevers, gespecialiseerd in het produceren van custom media voor onder andere Achmea, Procter & Gamble, Heineken, TPG en Peugeot, met als doel het vergroten van de loyaliteit tussen het bedrijf en haar klanten.

    Telemarketingbureau ABT voerde voor Sanoma Uitgevers Custom Publishing outbound business to business telemarketing gesprekken met als doel agendaplanning.

     

In het kader van de actie 'Spreekuur met de bladendokter' werden kwalitatieve bezoekafspraken gemaakt met de beslissers van bedrijven die al een magazine uitgeven of met bedrijven die voornemens zijn een een magazine uit te brengen.

In 2014 heeft ABT Sanoma middels telemarketing ondersteund bij het lanceren van een nieuwe website in het kader van "content marketing".