Cold Calling

Cold Calling

Wij zijn gespecialiseerd in het opbouwen van een prospectrelatie uit uw naam. Zo'n relatie kan tot stand komen doordat een prospect contact met u legt, of dat u zelf een prospect op zoekt.

Gebeurt dit laatste middels de telefoon, dan spreekt men van cold calling. De medewerkers van ABT zijn er in gespecialiseerd om cold calling om te zetten naar lauw calling en vervolgens naar warm calling.

Cold calling is bij ABT geen op zich zelf staande activiteit, maar is een onderdeel van een brede, renderende contactstrategie.

Vaak kijken we naar een strategie waarbij cold calling tot een minimum wordt beperkt. Er is namelijk een unieke, ijzersterke propositie nodig om cold calling te laten leiden tot omzetverhogende afspraken. De aanpak van ABT is er daarom op gericht om cold calling met name in te zetten voor informatiewinning, zoals dataverrijking.

Met deze informatie kunnen we dan met een gerichte, persoonlijke benadering uw prospects voor u winnen. Hierdoor bellen we gericht naar voor u interessante bedrijven, in plaats van te schieten met hagel. Daarnaast brengen we u in contact met prospects die voor u het snelst of de meeste omzet opleveren.

Om de juiste strategie te bepalen vindt er, voordat we gaan samenwerken, een sparringsessie plaats. Tijdens deze sessie nemen we uw propositie en verkoopproces door en overleggen we hoe cold calling het effectiefst kan worden toegepast. Uiteindelijk gaat het u namelijk niet om cold calling, maar om hoeveel extra omzet u binnenhaalt dankzij ABT.